Marcus Tillius Cicero

Romalı siyaset adamı ve hatip (M.Ö. 106-43).

Romanın soylu ailelerinden birinin oğlu olan Cicero, avukat olarak Romada büyük bir ün yaptı ve gerek yeteneği, gerek atılganlığı sayesinde zamanın mali yolsuzluklarını ortaya çıkardı (Verrese karşı).

Bu yoldan zenginliğe ve üne kavuştuktan sonra, 63 yılında konsüllüğe, örneğin Roma Cumhuriyetinin başkanlığına seçildi. Catilinaria adıyla bilinen ateşli söylevleriyle, kendisini devirmek isteyen suikastçı Catilinanın ölüme mahkûm edilmesini sağladı. O tarihten sonra, askeri bir darbeyle iktidara geçen Sezarın tutumu karşısında Cicero uzun bir suskunluk dönemine girdi. fakat 44 yılında diktatörün öldürülmesinden sonra eski canlılığına ve cumhuriyet tutkusuna tekrar kavuşan Cicero, fesatçıların komplolarını açıklamak için Philippicae adlı sert söylevini kaleme aldı. Bunun üzerine, Romanın yeni hâkimleri Ciceroyu öldürttüler; elleri ve başı kesilerek Senatonun kürsüsünden Meclise gösterildi.

Düşüncelerini açık, duru ve ahenkli bir dille açıklamayı bilen Cicero Eski Romanın en popüler hatibiydi.

Cicero, Roma Cumhuriyetinin son döneminde olayların hem kahramanı, hem tanığı, hem de kurbanı oldu. Hitabet yeteneği ve siyasetçi ruhu sayesinde krallar gibi yaşadı. sadece konuşmalarından değil, felsefe öğretileri üstüne düşüncelerinden ve özdeyişlerinden oluşan önemli bir eser bıraktı.

0 yorum: