Adonis

Grek mitolojisinde, aşk ve güzellik tanrıçası Aphroditein sevgilisi, genç bir avcıdır. Efsaneye göre, bir yaban domuzu Adonisi öldürünce, Aphrodite delikanlının her yıl, altı ay yeraltından çıkıp yeryüzüne dönmesi için tanrıları kandırdı. Adonisin böyle her yıl tekrar canlanıp ölmesi. Eski Yunanistanda Adoniya Bayramı olarak kutlanırdı. Bu gelenek, tabiatın her yıl uykuya dalıp, sonradan tekrar canlanmasını temsil ederdi. Bu göreneğin Yunanistana küçük Asyadan (Anadolu) geldiği anlaşılıyor. Çünkü, Frikyalıların Attis, Babillilerin Tammuz tanrıları Adonisi çok andırır. Ayrıca, bunlara tapınılış biçimleri de, bu geleneğin daha önce oralarda yerleştiğini göstermektedir.

0 yorum: