Agnostisizm

Bu anlayış, Tanrının varlığı karşısında şüpheci bir tavır almaktır. Bu görüş, İlkçağda Sofist filozof Protagoras tarafından öne sürülmüştür. Protagorasa göre, Tanrının duyularla algılanamaması, insanın ömrünün kısa oluşu, Tanrı hakkında bilgi edinmeyi engeller.

Huxley, agnostisizm deyimini ilk kullanandır. Ona göre, duyularımızın kavrayamadığı şeyler arasında Tanrı kavramı da vardır. Tanrıyı duyularımızla algılayamadığımız için var olup olmadığını yargılayamayız. Agnostisizm, doğrudan Tanrıyı reddetmemekte, ancak onu bilmenin mümkün olmadığını öne sürmektedir.

0 yorum: