Abaza Hasan Paşa

(?-1659) Osmanlı tarihinde Abaza isyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, Kastamonu dolaylarında başkaldırdı; kendisi gibi, padişaha başkaldırını; olan İpşir Mustafa Paşa ile birleşti. Bir süre sonra, İpşir Paşa sadrazam olunca, Abaza Hasan Paşayı gene eski görevine, Türkmen Ağalığına getirdi. Ancak, İpşir Paşa istanbulda öldürülünce. Hasan Paşa gene başkaldırdı. Bu üstüste ayaklanmalar padişahın gözünü korkutmuştu. Bu yüzden. Hasan Paşayı önce Diyarbakıra, sonra da Halepe vali yaptı.

Abaza Hasan Paşa yeni sadrazam olan Köprülü Mustafa Paşanın Transilvanya seferine katılmak istemiyordu. Onun için, onbeş kadar valiyle veziri de kandırarak, Anadoluda geniş bir ayaklanma hazırlığına girişti. Padişah, bu hazırlığı haber alınca, telâşa düşerek Sadrazam Köprülü Mustafa Paşayı istanbula çağırdı. Sadrazam hemen geri döndü; Diyarbakır Valisi Murtaza Paşaya Anadolu Serdarı unvanını vererek âsilerin üzerine gönderdi.

Abaza Hasan Paşa kuvvetleri Murtaza Paşanın ordusunu büyük bir bozguna uğrattı; gitgide büyüyüp güçlenerek, Anadoluyu korkuya salan tehlikeli bir kuvvet haline gelmeye başladı. Gelgelelim, ki; gelip de askeri besleme güçlükleri başgösterince, ordudan ayrılanlar oldu. Abaza Hasan Paşaya bağlı valilerden birkaçı, padişahın canını bağışlayacağı vaadiyle onu kandırıp Halepe getirdiler. Bir gece konağına baskın yapıp, adamlarıyla birlikte kafasını vurdular.

0 yorum: