1887 Almanya-Rusya Antlaşması

Almanyanın 1882 Üçlü İttifak ile Avrupada kurmuş olduğu kesin üstünlük. 1885-86 Bulgaristan olaylarında Avusturya ile Rusyanın çatışması ve dolayısıyla İkinci Üçlü İmparatorlar Liginin dağılmasıyla zayıflamış bulunuyordu. Zira Bismarck, Rusyayı bir kere daha elden kaçırmıştı. Bu sebeple Bismarck, durumu yine düzeltmek istedi. Yalnız şuna artık kesin kanaat getirmiş ki, üçlü bir kombinezon içinde Avusturya ile Rusyayı birarada tutmak mümkün değildi. O halde işin çıkar yolu, bu iki devleti ikili anlaşmalarla kendisine bağlamaktı.

1879 İttifakı ile Avusturyayı kendisine bağlamıştı. Bu sebeple 1887 Haziranında Rusya ile ikili bir anlaşma yaptı ve 1887 Rus-Alman Antlaşması ile politikasını Rusyaya tekrar kabul ettirdi. Bu anlaşma ile Bismarck. Rusyayı Almanyanın yanına çekebilmek için Osmanlı İmparatorluğunu feda etmiş ve Rusyanın Boğazları ele geçirmesini kabul etmiştir.

1887 Alman-Rus Antlaşması, Avrupadaki milletlerarası ilişkilerde ve kuvvet dengesi ilişkilerinde Almanyanın üstünlüğünü devam ettiren son antlaşma olmuştur. 1890 yılından itibaren gelişmeler başka bir yöne yol almaya başlayacak ve Almanyanın üstünlüğü sona ererek, Üçlü İttifak karşısında yeni bir denge bloku kurulacaktır.

0 yorum: